Zadaj pytanie
Klikając przycisk Wyślij, akceptujesz nasz Regulamin.
Opinie o spółce
Czy akcje PZU należy kupić, trzymać czy sprzedać? Napisz KUPIĆ, TRZYMAĆ, SPRZEDAĆ w polu komentarza poniżej.
Analysis24 nie ponosi odpowiedzialności za opinie inwestorów i rekomendacje giełdowe publikowane przez użytkowników w serwisie dot. akcji spółki PZU (PZU) i innych papierów wartościowych, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać użytkownika w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Analysis24 stanowi platformę wymiany opinii inwestorów na temat papierów wartościowych GPW (w tym m.in. akcji spółki PZU). PZU S.A. jest liderem na polskim rynku ubezpieczeń zarówno majątkowych, jak i ubezpieczeń na życie. W skład Grupy wchodzą także PZU Życie, PTE PZU, TFI PZU oraz PZU Pomoc, a w 2014 roku Grupa przejęła spółkę ubezpieczeniową Link4. Każda informacja, a szczególnie rekomendacja giełdowa dot. spółek GPW, akcji i kontraktów, wpływająca na decyzje inwestycyjne, pozyskana w serwisie Analysis24, powinna być zweryfikowana przez inwestora w innym źródle.