Zadaj pytanie
Klikając przycisk Wyślij, akceptujesz nasz Regulamin.
Opinie o spółce
Czy akcje PKN Orlen należy kupić, trzymać czy sprzedać? Napisz KUPIĆ, TRZYMAĆ, SPRZEDAĆ w polu komentarza poniżej.
Analysis24 nie ponosi odpowiedzialności za opinie inwestorów i rekomendacje giełdowe publikowane przez użytkowników w serwisie dot. akcji spółki PKN Orlen (PKN) i innych papierów wartościowych, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać użytkownika w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Analysis24 stanowi platformę wymiany opinii inwestorów na temat papierów wartościowych GPW (w tym m.in. akcji spółki PKN Orlen). PKN Orlen S.A. zajmuje się produkcją benzyny, oleju napędowego, oleju opałowego, paliwa lotniczego, tworzyw sztucznych i wyrobów petrochemicznych oraz posiada sieć sprzedaży około 2700 stacji paliw w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie. Każda informacja, a szczególnie rekomendacja giełdowa dot. spółek GPW, akcji i kontraktów, wpływająca na decyzje inwestycyjne, pozyskana w serwisie Analysis24, powinna być zweryfikowana przez inwestora w innym źródle.