Zadaj pytanie
Klikając przycisk Wyślij, akceptujesz nasz Regulamin.
Opinie o spółce
Czy akcje Mennica Polska należy kupić, trzymać czy sprzedać? Napisz KUPIĆ, TRZYMAĆ, SPRZEDAĆ w polu komentarza poniżej.
Analysis24 nie ponosi odpowiedzialności za opinie inwestorów i rekomendacje giełdowe publikowane przez użytkowników w serwisie dot. akcji spółki Mennica Polska (MNC) i innych papierów wartościowych, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać użytkownika w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Analysis24 stanowi platformę wymiany opinii inwestorów na temat papierów wartościowych GPW (w tym m.in. akcji spółki Mennica Polska). Mennica Polska produkuje wyroby monetarne i grawersko-medalierskie. Zajmuje się także płatnościami elektronicznymi, a poprzez swoje spółki zależne działa również na rynku deweloperskim, metali szlachetnych oraz ochrony mienia i osób. Każda informacja, a szczególnie rekomendacja giełdowa dot. spółek GPW, akcji i kontraktów, wpływająca na decyzje inwestycyjne, pozyskana w serwisie Analysis24, powinna być zweryfikowana przez inwestora w innym źródle.