Zadaj pytanie
Klikając przycisk Wyślij, akceptujesz nasz Regulamin.
Opinie o spółce
Czy akcje KGHM Polska Miedź należy kupić, trzymać czy sprzedać? Napisz KUPIĆ, TRZYMAĆ, SPRZEDAĆ w polu komentarza poniżej.
Analysis24 nie ponosi odpowiedzialności za opinie inwestorów i rekomendacje giełdowe publikowane przez użytkowników w serwisie dot. akcji spółki KGHM Polska Miedź (KGH) i innych papierów wartościowych, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać użytkownika w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Analysis24 stanowi platformę wymiany opinii inwestorów na temat papierów wartościowych GPW (w tym m.in. akcji spółki KGHM Polska Miedź). KGHM Polska Miedź S.A. to jeden z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie. KGHM produkuje także złoto, koncentrat palladu i platyny, ołów, kwas siarkowy, a także wydobywa sól kamienną. Każda informacja, a szczególnie rekomendacja giełdowa dot. spółek GPW, akcji i kontraktów, wpływająca na decyzje inwestycyjne, pozyskana w serwisie Analysis24, powinna być zweryfikowana przez inwestora w innym źródle.