Zadaj pytanie
Klikając przycisk Wyślij, akceptujesz nasz Regulamin.
Opinie o spółce
Auto Partner
Analysis24 nie ponosi odpowiedzialności za opinie inwestorów i rekomendacje giełdowe publikowane przez użytkowników w serwisie dot. akcji spółki Auto Partner (APR) i innych papierów wartościowych, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać użytkownika w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Analysis24 stanowi platformę wymiany opinii inwestorów na temat papierów wartościowych GPW (w tym m.in. akcji spółki Auto Partner). Każda informacja, a szczególnie rekomendacja giełdowa dot. spółek GPW, akcji i kontraktów, wpływająca na decyzje inwestycyjne, pozyskana w serwisie Analysis24, powinna być zweryfikowana przez inwestora w innym źródle.