Zadaj pytanie
Klikając przycisk Wyślij, akceptujesz nasz Regulamin.
Opinia o indeksie
Czy akcje spółek WIG Banki należy kupić, trzymać czy sprzedać? Napisz KUPIĆ, TRZYMAĆ, SPRZEDAĆ w polu komentarza poniżej.
Analysis24 nie ponosi odpowiedzialności za opinie inwestorów i rekomendacje giełdowe publikowane przez użytkowników w serwisie dot. indeksów GPW i papierów wartościowych, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać użytkownika w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Analysis24 stanowi platformę wymiany opinii inwestorów na temat papierów wartościowych GPW (w tym m.in. indeksu giełdowego WIG Banki). WIG-Banki to indeks giełdowy (sektorowy) spółek notowanych na GPW i należących do sektora bankowego. Wartość indeksu uwzględnia zarówno ceny, jak i dochody z dywidend oraz prawa poboru zawartych w nim akcji. Liczony jest od 31.12.1998, a pierwsza wartość indeksu WIG-Banki wynosiła 1279,56 pkt. Każda informacja, a szczególnie rekomendacja giełdowa dot. spółek GPW, akcji i kontraktów, wpływająca na decyzje inwestycyjne, pozyskana w serwisie Analysis24, powinna być zweryfikowana przez inwestora w innym źródle.