Zadaj pytanie
Klikając przycisk Wyślij, akceptujesz nasz Regulamin.
Opinia o indeksie
Czy akcje spółek WIG 20 należy kupić, trzymać czy sprzedać? Napisz KUPIĆ, TRZYMAĆ, SPRZEDAĆ w polu komentarza poniżej.
Analysis24 nie ponosi odpowiedzialności za opinie inwestorów i rekomendacje giełdowe publikowane przez użytkowników w serwisie dot. indeksów GPW i papierów wartościowych, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać użytkownika w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Analysis24 stanowi platformę wymiany opinii inwestorów na temat papierów wartościowych GPW (w tym m.in. indeksu giełdowego WIG 20). WIG20 to indeks giełdowy (cenowy) 20 największych spółek notowanych na GPW. W ramach indeksu WIG20 nie może być notowanych więcej niż 5 spółek z danego sektora i nie mogą to być fundusze inwestycyjne. Liczony jest od 16.04.1991, a pierwsza wartość indeksu WIG20 wynosiła 1000 pkt. Każda informacja, a szczególnie rekomendacja giełdowa dot. spółek GPW, akcji i kontraktów, wpływająca na decyzje inwestycyjne, pozyskana w serwisie Analysis24, powinna być zweryfikowana przez inwestora w innym źródle.