Zadaj pytanie
Klikając przycisk Wyślij, akceptujesz nasz Regulamin.
Opinia o indeksie
Czy akcje spółek mWIG 40 należy kupić, trzymać czy sprzedać? Napisz KUPIĆ, TRZYMAĆ, SPRZEDAĆ w polu komentarza poniżej.
Analysis24 nie ponosi odpowiedzialności za opinie inwestorów i rekomendacje giełdowe publikowane przez użytkowników w serwisie dot. indeksów GPW i papierów wartościowych, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać użytkownika w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Analysis24 stanowi platformę wymiany opinii inwestorów na temat papierów wartościowych GPW (w tym m.in. indeksu giełdowego mWIG 40). mWIG40 to indeks giełdowy (cenowy) 40 średnich spółek notowanych na GPW. W ramach indeksu mWIG40 nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i sWIG80 oraz zagraniczne spółki notowane jednocześnie na GPW i innych rynkach. Liczony jest od 31.12.1997, a pierwsza wartość indeksu mWIG40 wynosiła 1000 pkt. Każda informacja, a szczególnie rekomendacja giełdowa dot. spółek GPW, akcji i kontraktów, wpływająca na decyzje inwestycyjne, pozyskana w serwisie Analysis24, powinna być zweryfikowana przez inwestora w innym źródle.